• Direction หาดใหญ่ สงขลา
  • Phone 091-0463561   Line id: sasipim1426

บริการด้านประกันสังคม ประกันสังคมหาดใหญ่, ประกันสังคมสงขลา

-ขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อสำนักงานประกันสังคม
-ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้กับลูกจ้างเมื่อกิจการมีพนักงานหรือลูกจ้าง
-จัดเตรียมและยื่นแบบประกันสังคมให้กับกิจการทุกเดือน